Organizacija doma

Ustavna komisija

Predsjednik Mladen Bošković (HDZ, HSS SR, HSS, HSP BiH...)
Zamjenik Elvir Karajbić (SDP)
Članovi
Belmin Zukan (SDP)
Feliks Vidović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Mirza Čelik (DF Željko Komšić)
Rasim Smajlović (Povjerenje, NIP, SPU BiH)
Nezir Pivić (SDA)
Adisa Kokić-Hinović (SDA)
 

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Damir Šapina
Belma Škorić-Avdić
Benjamin Nurkić

Kontakt

Sekretar Ustavne komisije

Bernarda Šimunović, (privremeno)
Tel: +387 33 246-593

E-mail: Bernarda.Simunovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost
  • prati ostvarivanje Ustava Federacije; 
  • razmatra pitanja od značaja za daljnji razvoj i izgradnju ustavnog sistema i inicira usklađivanje ustavnih odredbi sa promjenama u društvenim odnosima; 
  • proučava i obrađuje inicijative i prijedloge za promjenu Ustava Federacije i Ustava Bosne i Hercegovine i o njima daje mišljenje; 
  • stara se o sprovođenju javne rasprave i izvještava Predstavnički dom o rezultatima javne rasprave; 
  • daje mišljenje o prijedlozima za izmjene, odnosno dopune prijedloga amandmana na Ustav Federacije; 
  • prati izmjene i dopune Ustava Bosne i Hercegovine i usaglašenost Ustava Federacije sa Ustavom Bosne i Hercegovine;
  • razmatra i druga pitanja koja se odnose na ostvarivanje i promjene Ustava Federacije i o tome obavještava Predstavnički dom.
Ostale aktivnosti
Fotografije