Organizacija doma

Ustavna komisija

Predsjednik Mladen Bošković (HDZ, HSS SR, HSS, HSP BiH...)
Zamjenik Elvir Karajbić (SDP)
Članovi
Belmin Zukan (SDP)
Dajana Frljić (HDZ-HNS)
Mirza Čelik (DF Željko Komšić)
Rasim Smajlović (Povjerenje, NIP, SPU BiH)
Hakija Bošnjaković (SDA)
Adisa Kokić-Hinović (SDA)
 

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Damir Šapina
Belma Škorić-Avdić
Benjamin Nurkić

Kontakt

Sekretar Ustavne komisije

Bernarda Šimunović, (privremeno)
Tel: +387 33 246-593

E-mail: Bernarda.Simunovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost
  • prati ostvarivanje Ustava Federacije; 
  • razmatra pitanja od značaja za daljnji razvoj i izgradnju ustavnog sistema i inicira usklađivanje ustavnih odredbi sa promjenama u društvenim odnosima; 
  • proučava i obrađuje inicijative i prijedloge za promjenu Ustava Federacije i Ustava Bosne i Hercegovine i o njima daje mišljenje; 
  • stara se o sprovođenju javne rasprave i izvještava Predstavnički dom o rezultatima javne rasprave; 
  • daje mišljenje o prijedlozima za izmjene, odnosno dopune prijedloga amandmana na Ustav Federacije; 
  • prati izmjene i dopune Ustava Bosne i Hercegovine i usaglašenost Ustava Federacije sa Ustavom Bosne i Hercegovine;
  • razmatra i druga pitanja koja se odnose na ostvarivanje i promjene Ustava Federacije i o tome obavještava Predstavnički dom.

 

Ostale aktivnosti
Fotografije