Organizacija doma

Ustavna komisija

Predsjednik Ismet Osmanović
Zamjenik Dario Knezović
Članovi
Amor Mašović
Sabina Ćudić
Ankica Kolar-Jurčević
Goran Akšamija
Jasminka Ibrišimović

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Elvedina Hodžić
Indira Kovačević
Boris Barun

Kontakt

Sekretar Ustavne komisije

Bernarda Šimunović, (privremeno)
Tel: +387 33 263-001

E-mail: Bernarda.Simunovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost
  • prati ostvarivanje Ustava Federacije; 
  • razmatra pitanja od značaja za daljnji razvoj i izgradnju ustavnog sistema i inicira usklađivanje ustavnih odredbi sa promjenama u društvenim odnosima; 
  • proučava i obrađuje inicijative i prijedloge za promjenu Ustava Federacije i Ustava Bosne i Hercegovine i o njima daje mišljenje; 
  • stara se o sprovođenju javne rasprave i izvještava Predstavnički dom o rezultatima javne rasprave; 
  • daje mišljenje o prijedlozima za izmjene, odnosno dopune prijedloga amandmana na Ustav Federacije; 
  • prati izmjene i dopune Ustava Bosne i Hercegovine i usaglašenost Ustava Federacije sa Ustavom Bosne i Hercegovine;
  • razmatra i druga pitanja koja se odnose na ostvarivanje i promjene Ustava Federacije i o tome obavještava Predstavnički dom.
Ostale aktivnosti
Fotografije