Organizacija doma

Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Predsjednik Ahmed Džubur
Zamjenik Sanela Klarić
Članovi
Mile Atlagić
Mujo Hasić
Alma Kratina
Hamdija Abdić
Senad Mašetić
Мајra Dautbegović
Stanko Musa
Šemsudin Kavazović
Ilijana Dronjić
Kontakt

Sekretar Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Hanka Omanović

Тel: 033/215-622

E-mail: hanka.omanovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo razmatra pitanja: o razvoju poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; o ekonomskom položaju i udruživanju zemljoradnika; o politici korišćenja zemljišta na federalnom nivou, posebno poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta; upravljanju šumama i šumskim zemljištem; o lovu i ribolovu; o zdravstvenoj zaštiti stoke i divljači i zaštiti bilja; o režimu voda; zaštiti od elementarnih nepogoda; o meteorološkoj, hidrološkoj i seizmološkoj službi; o programima razvoja u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i o drugim pitanjima iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Ostale aktivnosti
Fotografije