Organizacija doma

Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Predsjednik Sandi Salkić (NES)
Zamjenik Ivo Vincetić (HDZ, HSS SR, HSS...)
Članovi

Stanko Musa (HDZ, HSS SR, HSS...)
Senad Subašić (SDP)
Nijaz Helez (SDP)
Damir Nikšić (Naša stranka)
Edin Mušić (SDA)
Bajro Makić (SDA)
Zekerijah Alagić (DF Željko Komšić)
Indira Omeragić (SDA)
Haris Silajdžić (SBiH)

Kontakt

Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Hanka Omanović, stručni saradnik

Тel: 033/215-622

E-mail: hanka.omanovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo razmatra pitanja: o razvoju poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; o ekonomskom položaju i udruživanju zemljoradnika; o politici korišćenja zemljišta na federalnom nivou, posebno poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta; upravljanju šumama i šumskim zemljištem; o lovu i ribolovu; o zdravstvenoj zaštiti stoke i divljači i zaštiti bilja; o režimu voda; zaštiti od elementarnih nepogoda; o meteorološkoj, hidrološkoj i seizmološkoj službi; o programima razvoja u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i o drugim pitanjima iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Ostale aktivnosti
Fotografije