Organizacija doma

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku

Predsjednik Admir Čavalić (SBiH)
Zamjenik Aner Žuljević (SDP)
Članovi

-
Kadrija Hodžić (SDP)
Ilda Alibegović (NES)
Slaven Raguž (Hrvatska republikanska stranka)
Suada Halilović (Povjerenje, NIP, SPU)
Miralem Galijašević (SDA)
Fadil Novalić (SDA)
Alen Mujić (DF Željko Komšić) 
Luka Faletar (HDZ 1990)

Kontakt

Sekretar Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku

Almedina Bulić
Tel: +387 33 246-643

E-mail:
Almedina.Bulic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku razmatra: politiku i programe obnove i razvoja Federacije, utvrđivanje mjera ekonomske politike, programe razvoja u pojedinim djelatnostima, granama, oblastima (strukturalne) i područjima (regionalne); finansiranje djelatnosti federalne vlasti, ustanova i institucija koje federalne vlasti osnivaju oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima; fiskalnu i kreditnu politiku Federacije u okviru kreditne politike Bosne i Hercegovine; politiku u bankarstvu; funkcioniranje finansijskih institucija na nivou Federacije; propise iz oblasti finansija; donošenje, izvršenje i kontrolu izvršenja budžeta Federacije; donošenje odluka o zaduživanju, javnim zajmovima i drugim obavezama Federacije, politiku korišćenja zemljišta na federalnom nivou; korišćenje prirodnih bogatstava; javnu potrošnju, cijene, robne rezerve i zapošljavanje; turizam; brži razvoj ekonomski nerazvijenih kantona i područja; statistiku i druga pitanja iz oblasti obnove, razvoja, ekonomije, finansija i budžeta iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Sjednice
Ostale aktivnosti
Fotografije