Organizacija doma

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku

Predsjednik Husein Rošić
Zamjenik Jasmina Zubić
Članovi

Mirsad Kacila

Adžem Dževad
Ivica Pavković
Miralem Galijašević
Suad Kaknjo
Eldin Vrače
Bajro Makić
Miomirka Melank

Kontakt

Sekretar Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku

Almedina Bulić
Tel: +387 33 445-259; lokal 238

E-mail:
Almedina.Bulic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku razmatra: politiku i programe obnove i razvoja Federacije, utvrđivanje mjera ekonomske politike, programe razvoja u pojedinim djelatnostima, granama, oblastima (strukturalne) i područjima (regionalne); finansiranje djelatnosti federalne vlasti, ustanova i institucija koje federalne vlasti osnivaju oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima; fiskalnu i kreditnu politiku Federacije u okviru kreditne politike Bosne i Hercegovine; politiku u bankarstvu; funkcioniranje finansijskih institucija na nivou Federacije; propise iz oblasti finansija; donošenje, izvršenje i kontrolu izvršenja budžeta Federacije; donošenje odluka o zaduživanju, javnim zajmovima i drugim obavezama Federacije, politiku korišćenja zemljišta na federalnom nivou; korišćenje prirodnih bogatstava; javnu potrošnju, cijene, robne rezerve i zapošljavanje; turizam; brži razvoj ekonomski nerazvijenih kantona i područja; statistiku i druga pitanja iz oblasti obnove, razvoja, ekonomije, finansija i budžeta iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Ostale aktivnosti
Fotografije