Organizacija doma

Komisija za informisanje

Predsjednik Sanel Kajan (DF Željko Komšić)
Zamjenik Haris Šabanović (SDA)
Članovi

Marija Kikaš (HDZ, HSS SR.,)
Lana Prlić (SDP)
Mirsad Čamdžić (Naša stranka)  
Alma Beganović (Povjerenje, NIP i SPU)
Adisa Kokić-Hinović (SDA)
Indira Omeragić (SDA)
Ivica Šarić (SDA)
Mahir Mešalić (DF Željko Komšić)
Drago Stanić (HDZ 1990)

Kontakt

Sekretar Komisije za informisanje

Almedina Bulić
Tel: +387 33 246-643

E-mail: Almedina.Bulic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Komisija za informisanje: razmatra pitanja informisanja javnosti o radu Predstavničkog doma i radnih tijela Predstavničkog doma; predlaže, odnosno preduzima mjere za unapređivanje informisanja javnosti o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Predstavničkom domu; stara se o ostvarivanju posebnog društvenog interesa Predstavničkog doma u javnim preduzećima informativne djelatnosti čiji je osnivač Federacija, u skladu sa zakonom, te razmatra nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i opštih akata i druga pitanja iz oblasti informisanja i daje mišljenja i prijedloge Predstavničkom domu. 

Ostale aktivnosti
Fotografije