Organizacija doma

Etička komisija

Predsjednik Samira Begić
Zamjenik
Članovi

Dario Knezović
Nihad Čolpa
Jasminka Ibrišimović
Adis Arapović
Irfan Čengić
Lana Prlić
Amela Kuskunović
Mara Đukić

Kontakt

Sekretar Etičke komisije

Almedina Brka - Livnjak
Tel: +387 33 220-533; 

E-mail: almedina.brka-livnjak@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Etička komisija je zadužena za implementaciju Kodeksa ponašanja, a vrši i praćenje rada, nadzor ponašanja izabranih zvaničnika i rješavanje prijava u vezi sa kršenjem odredaba Kodeksa.

Svi građani imaju pravo i dužnost podnositi prijave Etičkoj komisiji za sve oblike kršenja pravila Kodeksa ponašanja.
Komisija razmatra prijave i provodi postupak ispitivanja osnovanosti prijava i nakon toga odlučuje da li postoji povreda neke od odredaba Kodeksa ponašanja.

Ako ocijeni da je od strane izabranog zvaničnika učinjena povreda neke od odredaba Kodeksa, Komisija će dati svoje mišljenje, predložiti mjeru i o tome izvijestiti Predstavnički dom. Predstavnički dom usvaja i izriče mjeru.

Komisija ima sedam članova.

Ostale aktivnosti
Fotografije