Organizacija doma

Etička komisija

Predsjednik Ivica Šarić (SDA)
Zamjenik Drago Stanić (HDZ 1990)
Članovi

Hajrudin Kozarević (SDP)
Karlo Nevistić (HDZ, HSS SR, HSS...)
Mirza Čelik (DF Željko Komšić)
Ilda Alibegović (NES) 
Edin Smajić (SDA).

Kontakt

Sekretar Etičke komisije

Almedina Brka - Livnjak
Tel: +387 33 220-533; 

E-mail: almedina.brka-livnjak@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Etička komisija je zadužena za implementaciju Kodeksa ponašanja, a vrši i praćenje rada, nadzor ponašanja izabranih zvaničnika i rješavanje prijava u vezi sa kršenjem odredaba Kodeksa.

Svi građani imaju pravo i dužnost podnositi prijave Etičkoj komisiji za sve oblike kršenja pravila Kodeksa ponašanja.
Komisija razmatra prijave i provodi postupak ispitivanja osnovanosti prijava i nakon toga odlučuje da li postoji povreda neke od odredaba Kodeksa ponašanja.

Ako ocijeni da je od strane izabranog zvaničnika učinjena povreda neke od odredaba Kodeksa, Komisija će dati svoje mišljenje, predložiti mjeru i o tome izvijestiti Predstavnički dom. Predstavnički dom usvaja i izriče mjeru.

Komisija ima sedam članova.

Ostale aktivnosti
Fotografije