Organizacija doma

Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam

Predsjednik Nijaz Helez (SDP)
Zamjenik Bajro Makić (SDA)
Članovi

Aner Žuljević (SDP)
Stanko Musa (HDZ, HSS SR, HSS...)
Josip Martić (HDZ, HSS SR, HSS...)
Suada Halilović (Povjerenje, NIP, SPU)
Adnan Efendić (SDA)
Bisenija Mušedinović (SDA)
Amir Ibrović (DF Željko Komšić)
Haris Šabanović (SDA)
Safet Omerović (SBiH)

Kontakt

Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam

Eldin Kabilović, stručni saradnik
Tel: +387 33 215-622


eldin.kabilovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam razmatra pitanja: o prostornom i urbanističkom planiranju; o načelima komunalnih djelatnosti; o stambenim odnosima i otkupu stanova; o načelima u oblasti stambene izgradnje i njenog finansiranja i upravljanja i gazdovanja stambenim i poslovnim zgradama; o načelima stambenog zadrugarstva; politiku zaštite čovjekove okoline; korišćenje prirodnih bogatstava; korišćenje zemljišta na federalnom nivou; o režimu voda; o zaštiti od požara i drugih elementarnih nepogoda; o meteorološkoj, hidrološkoj i seizmološkoj službi i o drugim pitanjima iz oblasti prostornog uređenja, stambeno-komunalne politike, ekologije, zaštite čovjekove okoline i oblasti turizma, iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Ostale aktivnosti
Fotografije