Organizacija doma

Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam

Predsjednik Adnan Efendić
Zamjenik Nijaz Helez
Članovi
Ahmet Džumbur
Samer Rešidat
Ramiz Karić
Adin Huremović
Stanko Musa
Suad Kaknjo
Asim Kamber
Petar Galić
Nasiha Pozder
Kontakt

Sekretar Odbora za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam

Eldin Kabilović
Tel: +387 33 215-622


eldin.kabilovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam razmatra pitanja: o prostornom i urbanističkom planiranju; o načelima komunalnih djelatnosti; o stambenim odnosima i otkupu stanova; o načelima u oblasti stambene izgradnje i njenog finansiranja i upravljanja i gazdovanja stambenim i poslovnim zgradama; o načelima stambenog zadrugarstva; politiku zaštite čovjekove okoline; korišćenje prirodnih bogatstava; korišćenje zemljišta na federalnom nivou; o režimu voda; o zaštiti od požara i drugih elementarnih nepogoda; o meteorološkoj, hidrološkoj i seizmološkoj službi i o drugim pitanjima iz oblasti prostornog uređenja, stambeno-komunalne politike, ekologije, zaštite čovjekove okoline i oblasti turizma, iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Ostale aktivnosti
Fotografije