Organizacija doma

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Predsjednik Jasmina Biščević-Tokić (SDA)
Zamjenik Damir Nikšić (Naša stranka)
Članovi

Fuad Abaspahić (SDP)

Marija Kikaš (HDZ, HSS SR, HSS...)
Ilda Alibegović (NES)

Amel Mekić (NIP SPU-BIH)

Begajeta Čaušević, Kenela Zuko (SDA)
Ivica Šarić (SDA)
Zekerijah Alagić (DF Željko Komšić) 
Dajana Čolić (DF - Željko Komšić)

 

Kontakt

Sekretar Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Almedina Bulić
Tel: +387 33 246-643

E-mail: Almedina.Bulic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport razmatra pitanja: o sistemu vaspitanja i obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture; o bibliotečkoj djelatnosti; o filmskoj djelatnosti; o zaštiti i korišćenju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa; o načelima organizacije naučno- istraživačke djelatnosti; o planiranju i programima razvoja u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, sporta i tehničke kulture i o drugim pitanjima iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Sjednice
Ostale aktivnosti
Fotografije