Organizacija doma

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Predsjednik Mirsad Pindžo
Zamjenik Mirsad Čamdžić
Članovi
Albin Muslić
Nasiha Pozder
Ivan Boban
Kenela Zuko
Rahim Gadžić
Faika Mujanović-Glamočanin
Meliha Bijedić
Dario Knezović
Zlatko Ercegović
Kontakt

Sekretar Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Almedina Bulić
Tel: +387 33 445-259; lokal 238

E-mail: Almedina.Bulic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport razmatra pitanja: o sistemu vaspitanja i obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture; o bibliotečkoj djelatnosti; o filmskoj djelatnosti; o zaštiti i korišćenju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa; o načelima organizacije naučno- istraživačke djelatnosti; o planiranju i programima razvoja u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, sporta i tehničke kulture i o drugim pitanjima iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Ostale aktivnosti
Fotografije