Organizacija doma

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Predsjednik Jasmina Biščević-Tokić (SDA)
Zamjenik Damir Nikšić (Naša stranka)
Članovi

Marija Kikaš (HDZ, HSS SR, HSS...)
Ilda Alibegović (NES)

Begajeta Čaušević, Kenela Zuko (SDA)
Ivica Šarić (SDA)
Zekerijah Alagić (DF Željko Komšić) 
Petar Galić (Hrvatski nacionalni pomak)

Kontakt

Sekretar Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Almedina Bulić
Tel: +387 33 246-643

E-mail: Almedina.Bulic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport razmatra pitanja: o sistemu vaspitanja i obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture; o bibliotečkoj djelatnosti; o filmskoj djelatnosti; o zaštiti i korišćenju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa; o načelima organizacije naučno- istraživačke djelatnosti; o planiranju i programima razvoja u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, sporta i tehničke kulture i o drugim pitanjima iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Ostale aktivnosti
Fotografije