Organizacija doma

Etičko povjerenstvo

Chairperson Ivica Šarić (SDA)
Deputy Chairperson Drago Stanić (HDZ 1990)
Members

Hajrudin Kozarević (SDP)
Karlo Nevistić (HDZ, HSS SR, HSS...)
Mirza Čelik (DF Željko Komšić)
Ilda Alibegović (NES) 
Edin Smajić (SDA)

Contact

Tajnik Etičkog povjerenstva

Almedina Brka - Livnjak
Tel: +387 33 220-533; 

E-mail: almedina.brka-livnjak@parlamentfbih.gov.ba

Competencies

Etičko povjerenstvo je zaduženo za primjenu Kodeksa ponašanja, a vrši i praćenje rada, nadzor ponašanja izabranih zvaničnika i rješavanje prijava u vezi sa kršenjem odredaba Kodeksa.

Svi građani imaju pravo i dužnost podnositi prijave Etičkom povjerenstvu za sve oblike kršenja pravila Kodeksa ponašanja.
Povjerenstvo razmatra prijave i provodi postupak ispitivanja osnovanosti prijava i nakon toga odlučuje da li postoji povreda neke od odredaba Kodeksa ponašanja.

Ako ocijeni da je od strane izabranog zvaničnika učinjena povreda neke od odredaba Kodeksa, Komisija će dati svoje mišljenje, predložiti mjeru i o tome izvijestiti Zastupnički dom. Zastupnički dom usvaja i izriče mjeru.

Povjerenstvo ima sedam članova.

Other activities
Gallery