Organizacija doma

Odbor za povratak izbjeglica i raseljenih osoba

Chairperson Luka Faletar (HDZ 1990)
Deputy Chairperson Halil Brajramović (NiP, SPU)
Members

Mijo Matanović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Senad Subašić (SDP)
Siniša Dukić (SDP)
Damir Nikšić (Naša stranka)
Kenela Zuko (SDA)
Hamdija Abdić (SDA)
Alma Kratina (DF Željko Komšić)
Amir Ibrović (DF Željko Komšić) 
Azmir Husić (SDA)

Contact

Tajnik Odbor za povratak izbjeglica i raseljenih osoba

Lucija Novaković-Vujica

Tel: +387 33 217-269

E-mail: Lucija.Vujica-Novakovic@parlamentfbih.gov.ba

Competencies

Odbor za povratak izbjeglica i raseljenih osoba razmatra pitanja: provođenja Aneksa VII Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini; o stvaranju pretpostavki za povratak izbjeglica i raseljenih osoba u svoje domove; izgradnji i popravci stambenih objekata i infrastrukture u cilju njihovog povratka; naknade štete za imovinu uništenu u ratnim djejstvima i o drugim pitanjima iz oblasti povratka izbjeglica i raseljenih osoba iz nadležnosti Zastupničkog doma.

Other activities
Gallery