Organizacija doma

Povjerenstvo za jezička pitanja

Chairperson Kenela Zuko (SDA)
Deputy Chairperson Dennis Gratz (DF Željko Komšić)
Members
Haris Šabanović (SDA)
Nihad Krajinović (SDP)
Delfa Dejanović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Marijan Marjanović (HDZ BIH-HNS)
Mirsad Zaimović (SDA)

 

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Adnan Lukač
Semir Pehlić
Dženan Kos
Mediha Hasić-Mujanović

Contact

Tajnik Povjerenstva za jezička pitanja

Almedina  Brka-Livnjak
Tel: +387 33 220-533; 219-190,
lok. 222

e-mail: Almedina.Brka-Livnjak@parlamentfbih.gov.ba

Competencies
  • prati ostvarivanje jednakopravnosti i ravnomjerne upotrebe službenih jezika u Federaciji BiH – bosanskog jezika, hrvatskog jezika i srpskog jezika, te po potrebi predlaže postupke za njihovo ostvarivanje;
  • utvrđuje istoznačnost tekstova prijedloga pravno-normativnih i drugih akata koje usvaja Zastupnički dom;
  • rješava tekuća pitanja u vezi s djelokrugom Povjerenstva;

Povjerenstvo može po potrebi osnovati potkomisije za bosanski jezik, za hrvatski jezik i za srpski jezik.

Potpovjerenstva:

a) ocjenjuje usaglašenost tekstova sa standardno jezičkim normama jezika na kojim su napisani;
b) pruža pomoć lektorskim sekcijama za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik iznošenjem mišljenja, prijedloga i sugestija u vezi s primjenom jezičkih standarda.
 

Sessions
Other activities
Gallery