Organizacija doma

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH

Предсједник -
Замјеник -
Чланови

iz Predstavničkog doma:        

-

iz Doma naroda:             

1. Izen Hajdarević
2. Slađan Ilić
3. Tomislav Martinović
4. Tomislav Mandić
5. Vesna Saradžić
6. Muamer Zukić
7. Damir Džeba

Контакт

Sekretari Parlamentarnе komisijе odgovornе za reviziju Parlamenta Federacije BiH

Edis Talović - Predstavnički dom
Tel: +387 33 216-784 Lokal:784

E-mail: edis.talovic@parlamentfbih.gov.ba

Ana Popović - Dom naroda

Tel: +387 33 666-681

E-mail: ana.popovic@parlamentfbih.gov.ba

Надлежност
  • Razmatra javni izvještaj o reviziji Budžeta Federacije BiH i priprema izvještaj sa zaključcima, preporukama i prijedlozima za raspravu na sjednici oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Razmatra godišnji izvještaj o poslovanju Ureda za reviziju i druge izvještaje Ureda koji se podnose Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Razmatra godišnji izvještaj o poslovanju javnih preduzeća i institucija,
  • Razmatra potrebu za specijalnim revizijama pojedinih budžetskih korisnika, o čemu zaključak donose Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  • osigurava nadzor kvaliteta rada Ureda za reviziju, kao i druga pitanja iz rada Ureda za reviziju, utvrđena u Zakonu o reviziji Budžeta u Federaciji BiH.
Сједнице
Остале активности
Фотографије