Organizacija doma

Odbor za privatizaciju i denacionalizaciju

Predsjednik Miralem Galijašević (SDA)
Zamjenik Amir Ibrović (DF Željko Komšić)
Članovi

Safet Kovačević (SDA)
Kadrija Hodžić (SDP)
Marijan Marjanović (HDZ BIH-HNS)
Slaven Raguž (Hrvatska republikanska stranka)
Alija Jusić (SDA)
Azmir Husić (SDA)
Alen Mujić (DF Željko Komšić) 
Maja Uremović (Pokret za modernu i aktivnu Krajinu)

Kontakt

Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju

Muamera Ahmedspahić, viši stručni suradnik

Tel: 033/214-071

E-mail: muamera.ahmedspahic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju: razmatra inicijative, odnosno zahtjeve građana, njihovih udruženja i drugih organizacija i zajednica za reprivatizaciju prinudno prenesene imovine u državnu, odnosno društvenu i vojnu nacionalizacijom stambenih i poslovnih zgrada i prostorija, određenim oblicima konfiskacije i drugim vidovima prinudnog prenošenja nekretnina u državnu, odnosno društvenu svojinu; razmatra akte koje Zastupnički dom donosi iz oblasti privatizacije, prati i analizira sprovođenje procesa privatizacije, predlaže Zastupničkom domu mjere i akte iz oblasti denacionalizacije i privatizacije, te razmatra i druga pitanja iz ove oblasti iz nadležnosti Zastupničkog doma.

Ostale aktivnosti
Fotografije