Organizacija doma

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

Predsjednik Hajrudin Žilić (DF Željko Komšić)
Zamjenik Edin Mušić (SDA)
Članovi

Mirza Batalović (NES)
Ivo Vincetić (HDZ, HSS SR, HSS...)
Azra Okić (SDP)
Elvir Karajbić (SDP)
Azmir Husić (SDA)
Dario Knezović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Zekerijah Alagić (DF Željko Komšić)
Almedin Aliefendić (SDA)
Fahrudin Skopljak (SDA)

Kontakt

Tajnik Mandatno-imunitetskog povjerenstva

Bernarda Šimunović
Tel: +387 33 246-593

E-mail:
Bernarda.Simunovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Mandatno-imunitetsko povjerenstvo: razmatra pitanja u vezi sa primjenom imuniteta poslanika u Zastupničkom domu; obavještava Zastupnički dom o slučajevima koji povlače prestanak mandata poslanika; obavlja poslove Verifikacione komisije u vezi sa verifikacijom mandata poslanika koji su naknadno izabrani. 

Ostale aktivnosti
Fotografije