Organizacija doma

Povjerenstvo za informiranje

Predsjednik Sanel Kajan (DF Željko Komšić)
Zamjenik Haris Šabanović (SDA)
Članovi

Marija Kikaš (HDZ, HSS SR.,)
Lana Prlić (SDP)
Mirsad Čamdžić (Naša stranka)  
Alma Beganović (Povjerenje, NIP i SPU)
Adisa Kokić-Hinović (SDA)
Indira Omeragić (SDA)
Ivica Šarić (SDA)

Mahir Mešalić (DF Željko Komšić)
Drago Stanić (HDZ 1990)

Kontakt

Tajnik Komisije za informisanje

Almedina Bulić
Tel: +387 33 246-643

E-mail: Almedina.Bulic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Povjerenstvo za informiranje: razmatra pitanja informiranja javnosti o radu Zastupničkog doma i radnih tijela Zastupničkog doma; predlaže, odnosno preduzima mjere za unapređivanje informiranja javnosti o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Zastupničkom domu; brine se o ostvarivanju posebnog društvenog interesa Zastupničkog doma u javnim preduzećima informativne djelatnosti čiji je osnivač Federacija, u skladu sa zakonom, te razmatra nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata i druga pitanja iz oblasti informisanja i daje mišljenja i prijedloge Zastupničkom domu. 

Ostale aktivnosti
Fotografije