Organizacija doma

Povjerenstvo za sigurnost

Predsjednik Dragan Mioković ( Naša stranka)
Zamjenik Elzina Pirić (PDA)
Članovi
Damir Mašić (SDP)
Ivo Vincetić (HDZ, HSS SR, HSS, HSP...)
Hajrudin Žilić (DF Željko Komšić)
Salko Zildžić (SDA)
Arnel Isak (NES)
Kenan Uzunović BH (BH inicijativa Fuad Kasumović)
Petar Galić (Hrvatski nacionalni pomak)
Halil Bajramović (Povjerenje, NIP, SPU)
Almedin Aliefendić (SDA)
Kontakt

Povjerenstvo za sigurnost

Muamera Ahmedspahić, viši stručni suradnik

Tel: +387 33 214-071; 

E-mail: muamera.ahmedspahic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Povjerenstvo za sigurnost: razmatra pitanja sistema i politike u oblasti sigurnosti u okviru prava i dužnosti Zastupničkog doma i, u vezi s tim, daje mišljenja i prijedloge Zastupničkom domu; predlaže mjere za organizovanje, vođenje i razvoj sigurnosti Federacije; razmatra pitanja suzbijanja terorizma, međukantonalnog kriminala, neovlaštene trgovine drogom i organiziranog kriminala; razmatra pitanja o nabavljanju, držanju i nošenju oružja; razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih općih akata kojima se reguliše oblast sigurnosti Federacije i daje mišljenja i prijedloge Zastupničkom domu. 

Povjerenstvo može provoditi istragu i u tu svrhu zahtijevati svjedočenja, dokaze i dokumente.

Ostale aktivnosti
Fotografije