Organizacija doma

Odbor za zdravstvo

Predsjednik Goran Opsenica (HDZ BIH-HNS)
Zamjenik Amra Junuzović-Kaljić (Povjerenje, NIP, SPU)
Članovi

Kristina Šimović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Hajrudin Kozarević (SDP)
Ivan Boban (SDP)
Safet Omerović (SBiH)
Jasmina Biščević-Tokić (SDA)
Dajana Čolić (DF Željko Komšić)
Mara Đukić (DF Željko Komšić)
Maja Uremović (Pokret za modernu i aktivnu Krajinu)

Begajeta Čaušević (Stranka Demokratske Akcije)

Kontakt

Tajnik Odbora za zdravstvo

Habiba Zukić
Tel: +387 33 222-668

E-mail: Habiba.Zukic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za zdravstvo razmatra pitanja: razvoja i unapređenja sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja građana; sistema financiranja zdravstvene zaštite; spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti i druga pitanja iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstva iz nadležnosti Zastupničkog doma.

Ostale aktivnosti
Fotografije